Wie zijn wij ?

Sieuwerd HorstSieuwerd Horst
Mijn naam is Sieuwerd Horst en sinds het najaar van 2014 ben ik in dienst bij Vitaal Verder Arbodienstverlening. Tijdens mijn studie Personeel & Arbeid heb ik op verschillende vakgebieden een kijkje in de keuken mogen nemen bij diverse organisaties. Het adviseren en begeleiden van medewerkers en werkgevers bij uiteenlopende vraagstukken en problematiek spraken mij hierbij altijd het meeste aan.

Erna ZwiersErna Zwiers
Mijn naam is Erna Zwiers en ik ben sinds 1 februari 2018 in dienst bij Vitaal Verder als Casemanager. Hiervoor ben ik reeds 15 werkzaam geweest binnen de Arbodienstverlening in meerdere organisaties in soortgelijke rollen. Waarin ik vooral de contacten met mensen in verschillende functies als leidinggevenden, werknemers, HRM, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, ieder met hun eigen belangen, erg boeiend en interessant vind. Als Casemanager streef ik ernaar om voor zowel werkgever als werknemer, op professionele wijze verzuimbegeleiding te bieden en te zorgen voor een optimale route naar duurzaam herstel.

Gaby Bonte CoccinaGaby Bonte Coccina
In de afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring kunnen opdoen in diverse organisaties in de arbodienstverlening. De functies waarin ik werkzaam ben geweest zijn onder andere Casemanager, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding. Om mij nog verder te ontwikkelen heb ik de opleiding tot Casemanager Regie op Verzuim gevolgd en deze in 2017 afgerond.Ik krijg er energie van om met mensen naar een doel toe te werken door middel van motiveren, enthousiasmeren en te adviseren.

Mijn rol als Casemanager is zowel het adviseren van werknemers en werkgevers op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Mijn doel? Om samen met alle betrokkenen tot een goed re-integratieresultaat te komen. Hoe? Op een proactieve, laagdrempelige en doelgerichte wijze.

Nathalie SchasfoortNathalie Schasfoort
Ik ben sinds 1 juni 2018 werkzaam bij Vitaal Verder als casemanager.
Als casemanager ben ik uw vaste sparringpartner. Ik houdt de regie op lopende dossiers en leg alles vast in het verzuimsysteem. Tevens onderhoud ik contact met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen, het UWV, verzekeraars en samenwerkingspartners. En geef u gevraagd en ongevraagd advies. Op individueel en organisatieniveau. Of u verzuim heeft of niet. Zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het algemene doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werk ik aan een passende oplossing. Hierbij houdt ik rekening met ieders belangen en werk ik uiteraard binnen de wettelijke kaders.
Eind vorig jaar ben ik gestart met de opleiding Casemanager Regie op Verzuim (CROV) en heb in mei 2019 de opleiding met succes afgerond.

Rene StapelbroekRene Stapelbroek
Mijn naam is René Stapelbroek en ben in mei 2018 begonnen bij Vitaal Verder als administratief medewerkster.
Na mijn studie Maatschappelijk Werk & Dienstverlening ben ik gaan werken bij het UWV als werkcoach. Door omstandigheden heb ik een ander pad moeten bewandelen en ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij Vitaal Verder als administratief medewerker, waar ik volledig op mijn plek zit. Ik ondersteun voornamelijk mijn collega’s van de arbodienstverlening bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Henriët HofteHenriët Hofte
Vanaf 01 september 2019 ben ik werkzaam bij Vitaal Verder, in eerste instantie als casemanager en sinds 1 september 2020 als arboverpleegkundige. Na gewerkt te hebben als verpleegkundige in het ziekenhuis, heb ik binnen de arbodienstverlening ervaring opgedaan als bedrijfsverpleegkundige en arbo-adviseur, waardoor ik tevens kennis heb over de preventie van verzuim en arbeidsomstandigheden. Aansluitend heb ik gewerkt als preventiemedewerker/arbo-adviseur, casemanager, trajectmanager en verzuimcoach bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar heb ik zowel regionaal als lokaal gewerkt en medewerkers en leidinggevenden begeleid en ondersteund bij de re-integratie. Als BIG geregistreerde verpleegkundige ben ik werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid en specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.
Nu ondersteun ik de bedrijfsartsen bij Vitaal Verder en werken we samen aan de re-integratie van de verzuimende medewerker. Vanuit het medisch, sociaal en persoonlijk perspectief zal ik de mate van inzetbaarheid beoordelen en hierover adviseren. Het zou nog mooier zijn als ik meer aan de voorkant van verzuim ingezet wordt, om verzuim te voorkomen en/ of tijdig te kunnen adviseren over passende werkzaamheden.
Ik ben laagdrempelig qua toegankelijkheid en wil korte lijnen met de klant hebben voor de juiste afstemming. Mijn affiniteit ligt bij het begeleiden van medewerkers in hun re-integratietraject, de wensen van de organisatie en de medewerker op elkaar af te stemmen en te adviseren op maat met als doel de kwaliteiten van de medewerkers optimaal te benutten.
Mijn doel is samen toewerken naar resultaat: gezond terug naar werk, duurzame inzetbaarheid voor de medewerker en continuïteit voor de werkgever.

Vraag informatie aan

Adres
Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
telefoon 0541-571058
email: info@vitaalverder.nl

KvK
60031808 Zwolle

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klacht?
Compliment?

Privacyreglement downloaden?
Privacyreglement

Nieuwsbrief ontvangen ?
Schrijf u hier in

Nieuwsbrief downloaden ?
Nieuwsbrief najaar 2020