NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2019

Wat gaat de tijd snel! Het is alweer maart en het voorjaar staat voor de deur. Tijd voor actie en beweging!
Lees snel wat er allemaal bij Vitaal Verder en in ons werkveld speelt!

Mocht u vragen hebben over de benoemde punten in deze nieuwsbrief of andere vragen op arbo, arbeidsdeskundig of re-integratie gebied, dan kunt u ons bereiken via de mail op info@vitaalverder.nl, telefonisch op 0541- 57 10 58.

U kunt bij Vitaal Verder terecht voor Arbodienstverlening, Arbeidsdeskundige diensten en Mobiliteit & Re-integratie. Onze nieuwsbrief wordt u vanuit onze drie onderdelen gezamenlijk aangeboden.

Nieuwe aanwinsten bij Mobiliteit & Re-integratie!
Vers van de pers! Onze jongste tak Mobiliteit & Re-integratie groeit als kool. Medio 2018 heeft Frank Michorius al versterking gekregen van Femke Caarels. Inmiddels zijn Marga van Dijk en Gerald Velthuis hieraan toegevoegd.
Marga heeft ruime ervaring in trajectbegeleiding bij kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Gerald is breed onderlegd: CROV casemanager, MELBA gecertificeerd voor haalbaarheidsonderzoeken en ruime ervaring als re-integratie adviseur.
Wij zijn blij, maar vooral trots dat zij ons team komen versterken!

CVI certificering
De coaches van Mobiliteit en Re-integratie zijn “CVI gecertificeerd”! Met de resultaten van deze test kan beoordeeld worden of de huidige functie eigenlijk wel past bij de kernwaarden van uw medewerker, maar ook waar uw werknemer mogelijk door is uitgevallen gerelateerd aan de functie. De CVI geeft pasklare antwoorden op deze vraagstukken. De CVI kan worden ingezet bij tweede spoor-, coachings- en loopbaanoriëntatievraagstukken.
Bent u geïnteresseerd in de kernwaarden van uw team, uw werknemer of van u zelf, neem dan contact op met een van de coaches van Vitaal Verder Mobiliteit en Re-integratie via mobiliteit@vitaalverder.nl

Bezwaar en beroep bij UWV loont!
Jos Frons, onze oud UWV-arbeidsdeskundige, heeft veel ervaring met een goed resultaat met bezwaarzaken richting UWV. Hij kan en wil u graag adviseren over het nut en de noodzaak van het wel of niet succesvol in bezwaar gaan. Het blijkt dat ongeveer 1/3 van de bezwaarzaken gegrond verklaard worden door UWV. Dit is dus aanzienlijk en de moeite waard om daar goed naar te kijken. Welke stappen zijn handig en waar te beginnen? Neem contact op met Jos: jos.frons@vitaalverder.nl

Tip voor Eigen risicodragers: Herbeoordelingen UWV
UWV heeft forse achterstanden bij het herbeoordelen van WIA gerechtigden, maar ook met ZW kandidaten. Dit betekent dat het van groot belang is bij ontvangst van een beschikking van UWV, goed zelf bij te houden wanneer er herbeoordeeld moet worden. Dit kunt u als werkgever zelf in gang zetten om UWV hierop aan te spreken. Ook hiervoor kunt u advies krijgen bij jos.frons@vitaalverder.nl

Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine MKB werkgevers
Kleine werkgevers vinden de verplichtingen rond de loondoorbetaling bij ziekte disproportioneel. Het kabinet erkent de zorgen van de kleine ondernemers. Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Verder komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren. Check voor meer informatie www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws

Arbobalans 2018: Wist u dat..
• Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers jaarlijks 12 miljard euro
• 54% van de deelnemers heeft in de afgelopen 12 maanden slechts één dag tot en met één week heeft verzuimd (werkdagen).
• Méér dan een half jaar verzuim is er door 4% van de verzuimers.
• Het aantal “0” verzuimers neemt toe.
• Het verzuimpercentage van vrouwen is nog steeds hoger dan dat van mannen.
• Het verzuimpercentage loopt op naarmate werknemers ouder zijn, echter oudere werknemers zonder chronische gezondheidsproblemen hebben vrijwel hetzelfde ziekteverzuimpercentage als jonge werknemers
• Vergeleken met de eerdergenoemde kenmerken zijn er naar etniciteit relatief klei-
• ne verschillen.

Verzuimredenen:
Werknemers verzuimen het meest vanwege griep of verkoudheid, namelijk 43%
van de verzuimende werknemers. Klachten aan de buik, maag of darmen nemen
een tweede plaats in (ongeveer 9%), gevolgd door ‘psychische klachten, overspan-
nenheid, en burn-out’ (7%). Deze laatste zijn echter het langdurigst..

Vraag informatie aan

Adres
Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
telefoon 0541-571058
email: info@vitaalverder.nl

KvK
60031808 Zwolle

Klachtenformulier