Corona nieuws

Algemeen informatie

Het virus gaat van de een naar de ander met name door te hoesten of te niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Een andere route is de indirecte route zoals het beetpakken van een (door de hand besmette) deurknop, trapleuning enz. Denk ook aan flexplekken.
Buiten het lichaam is de overlevingstijd van het virus zeer kort als gevolg van uitdroging en UV licht.
De incubatietijd is 3-14 dagen. Gedurende deze periode vermenigvuldigt het virus zich in het lichaam waarna de ziekteverschijnselen zich manifesteren. Dit zijn luchtwegaandoeningen (vooral hoesten en niezen) en spierpijn met hoge koorts. Gedurende de incubatietijd is het virus reeds in het lichaam aanwezig maar zolang men geen klachten heeft is de kans anderen te besmetten klein.

Als men koortsvrij is (ongeveer na een week vanaf het moment dat de verschijnselen zich manifesteren, maar bij mensen met een verlaagd weerstand kan dit langer duren) dan is het infectierisico (kans om anderen te besmetten) voorbij.

De besmettingskans is het hoogst bij “close contact” tussen mensen (zoals vergaderen, veel mensen in een kleine ruimte zoals kantoortuinen, slecht geventileerde ruimten). Via de aanhoestroute en huidcontact vindt overdracht makkelijk plaats. Ook besmette oppervlakten zoals deurknoppen, toetsenborden op flexwerkplekken e.d. kunnen de overdracht van het virus van mens op mens versnellen.

Maatregelen

Als werkgever kunt u weinig doen om een besmetting te voorkomen omdat dit veelal in de privésfeer plaatsvindt. Bedrijven kunnen wel maatregelen treffen om besmetting op de werkvloer tegen te gaan. De nadruk ligt op het voorkomen van de overdracht van het virus van mens op mens. Mogelijk dat één of meer van de volgende suggesties voor u toepasbaar zijn:
• Breng in kaart welke medewerkers de hoogste infectierisico’s lopen door hun werk (reizigers, medewerkers die veel klanten bezoeken of veel klantencontacten hebben).
• Geef voorlichting vooral over het herkennen van de verschijnselen en goede persoonlijke hygiëne en de mogelijkheden om besmetting te vermijden.
• Spreek af dat als men vermoedt besmet te zijn, men zich telefonisch bij de huisarts meldt.
• Vermijd samenzijn van veel mensen in een kleine ruimte (vergaderen, recepties, e.d.). Verdeel de pauzes over meerdere kleine groepen.
• Overweeg thuiswerkmogelijkheden
• Zorg dat iedereen meerdere keren per dag de handen wast (hygiëne) met warm stromend water en zeep. Vooral na hoesten/niesen.

Besteedt extra aandacht tijdens schoonmaak aan het reinigen van deurknoppen, trapleuningen en andere voorwerpen die door veel mensen met de handen worden aangeraakt.
• Vooral flexwerkplekken verdienen extra aandacht omdat deze plekken door wisselende mensen worden gebruikt. Toetsenbord en muis zijn mogelijke besmettingsbronnen. Reinig toetsenborden direct na gebruik. Tel reinigingsdoekjes beschikbaar.
• Gebruik wegwerpzakdoekjes. Zorg voor voldoende opvang (in plastic zakken) voor gebruikte zakdoekjes.
• Werk- en verblijfsruimten extra goed ventileren
• Raadpleeg regelmatig de website van het RIVM

Effectiviteit van persoonlijke bescherming

Het gebruik van mond/neus kapjes geeft weinig bescherming tegen het inademen van het virus. De kapjes zijn gemaakt ter bescherming tegen het inademen van fijne stofdeeltjes en waterdruppels (nevel). Het virus is vele malen kleiner en de (sub)-micronische virushoudende druppels gaan daar gewoon doorheen.

In Nederland worden mondkapjes alleen voor medisch personeel geadviseerd. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als ze op de juiste manier worden gebruikt. Ze moeten heel goed aansluiten op het gezicht, neus en mond bedekken en regelmatig worden gewisseld. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnveiligheid.

Voorlichting
Geef voorlichting vooral over het herkennen van de verschijnselen en goede persoonlijke hygiëne en de mogelijkheden om besmetting te vermijden. Aandacht in de voorlichting voor een of meer van de volgende punten (wat van toepassing kan zijn): • Hoest of nies niet in de handen maar in de elleboogplooi
• Gebruik papieren zakdoekjes, na gebruik direct weggooien.
• Was regelmatig de handen met water en zeep, vooral direct na hoesten en niezen
• Zo mogelijk thuis werken
• Vermijd grote groepen (tele-vergaderen?)
• Vermijd handen schudden
• Vermijd het aanraken van voorwerpen en oppervlakten die vaak/veel door anderen worden aangeraakt zoals deurknoppen, trapleuningen e.d.
• Reinig op de flexwerkplek het toetsenbord en muis voor gebruik.
• Bij luchtweg irritaties gepaard met hoesten en koorts, thuisblijven en de huisarts raadplegen (telefonisch).

Vraag informatie aan

Adres
Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
telefoon 0541-571058
email: info@vitaalverder.nl

KvK
60031808 Zwolle

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klacht?
Compliment?

Privacyreglement downloaden?
Privacyreglement

Nieuwsbrief ontvangen ?
Schrijf u hier in

Nieuwsbrief downloaden ?
Nieuwsbrief najaar 2020