NIEUWSBRIEF NAJAAR 2019

NIEUWSBRIEF NAJAAR 2019

Wat een mooie zomer hebben we gehad en wat was het warm! Ons kantoor stond vol ventilatoren en mobiele airco’s. Inmiddels is iedereen weer terug van vakantie en zijn we weer fris en fruitig aan het werk. We hebben weer een nieuwsbrief gemaakt om u te informeren. Gebaseerd op onze praktijkervaring en om er uw voordeel mee te doen!

Mocht u vragen hebben over de benoemde punten in deze nieuwsbrief of andere vragen op arbeidsdeskundig-, verzuim- of re-integratiegebied, dan kunt u ons bereiken via de mail op info@vitaalverder.nl en telefonisch op 085-401 9643.

U kunt bij Vitaal Verder terecht voor Arbodienstverlening, Arbeidsdeskundige diensten en Mobiliteit & Re-integratie.

QSN Kwaliteitsmanagement/ Goedkeurende ZBR Online verklaring!
Vitaal Verder arbeidsdeskundigen is vanuit QSN Kwaliteitsmangement beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen van Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn Online (ZBR Online). ZBR Online stelt eisen, door middel van toetsing, ten aanzien van financiële betrouwbaarheid van de organisatie, de effectiviteit van ons product, de wijze waarop kwaliteit wordt gewaarborgd en tevredenheid over dedienstverlening of levering wordt nagestreefd.

Melba!
Nee geen toast, maar een wetenschappelijk onderbouwd haalbaarheidsonderzoek! Met Melba kunnen de (on)mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk. Bij sommige verzuimcasussen is het niet duidelijk of re-integratie een zinvolle activiteit is en als re-integratie wel zinvol is, wat er vervolgens moet gebeuren om de casus op te kunnen lossen. Een haalbaarheidsonderzoek met Melba kan dan een meerwaarde voor u zijn. Met het haalbaarheidsonderzoek met Melba maken wij een uitgebreide analyse van de mogelijkheden van een werknemer om aan loonvormende arbeid deel te nemen. Vitaal Verder is Melba-gecertificeerd. Meer informatie over Melba kunt u krijgen via gerald.velthuis@vitaalverder.nl of www.melba.nl.

Klanttevredenheidsonderzoek
Inmiddels hebben ongeveer 200 mensen een enquete ingevuld over hoe zij het arbeidsdeskundig onderzoek hebben ervaren. Daaruit blijkt dat zij het gesprek met de arbeidsdeskundige als zeer prettig ervaren en dat er rustige en duidelijke uitleg wordt gegeven. Ook de inhoud van de rapportage wordt als duidelijk beschouwd. Gelukkig maar, want dat is ons doel! De gemiddelde waardering is een 4.3 op een schaal van 5. We streven uiteraard naar die 5!

UWV Perikelen
UWV heeft forse achterstanden bij het beoordelen van langdurig zieke medewerkers. Het grote tekort aan verzekeringsartsen is hier mede een oorzaak van. Dit is zeer onprettig voor werknemers én werkgevers uiteraard. Voor de werkgever heeft dit wel als gevolg, dat wanneer iemand ná einde wachttijd wordt beoordeeld, er geen loonsanctie meer kan worden toegekend. Het advies is uw medewerker een voorschot op de uitkering aan te laten vragen bij UWV. Op deze wijze voorkomt u dat door u betaald loon terug gevorderd moet worden van uw (ex)werknemer. U kunt hier advies over krijgen door een e-mail te sturen naar jos.frons@vitaalverder.nl.

Ontwikkeling verzuim CBS 2019
In het tweede kwartaal van 2019 lag het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,3 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is het ziekteverzuimpercentage licht gestegen (4,3 procent t.o.v. 4,1 procent). Dit percentage is hoog in vergelijking met tweede kwartalen uit eerdere jaren. Vanaf het tweede kwartaal 2004 (16 jaren) is het ziekteverzuim in het tweede kwartaal niet zo hoog geweest als nu. Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het ziekteverzuim was in het tweede kwartaal met 5,7 procent het hoogst in de gezondheid- en welzijnszorg. In de horeca is het ziekteverzuim traditiegetrouw het laagst (2,6 procent). Het ziekteverzuimpercentage verschilt ook per bedrijfsgrootte. Het ziekteverzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers.

Geslaagd!
Afgelopen zomer is Nathalie Schasfoort geslaagd voor haar Casemanager Regie op Verzuim (CROV)! Hier zijn we uiteraard erg trots op!

Weer terug van weggeweest: het stappenplan bij ziekte van UWV
Het is een tijdje niet mogelijk geweest, maar inmiddels weer wel. Het stappenplan bij ziekte, waarin na het invullen van de eerste ziektedag, de data voor de vereiste vervolgstappen inzichtelijk worden. Dit is vooral handig bij het bepalen van de datum dat de aanvraag WIA ingezonden moet worden.
Check www.uwv.nl/werkgever. Erg handig!

Week van de werkstress
De campagne is gestart, veel activiteiten en initiatieven zijn aangemeld en de partners zijn druk bezig met de voorbereidingen. Met alle zekerheid kunnen we zeggen dat 11 t/m 15 november 2019 een Week vol erkplezier zal gaan worden! Wilt u meer informatie over het voorkomen van psychisch verzuim? Laat het ons weten!

Vraag informatie aan

Adres
Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
telefoon 0541-571058
email: info@vitaalverder.nl

KvK
60031808 Zwolle

Klachtenformulier